Náš team

MUDr. Lucia Arpášová
vedúci lekár a odborný garant pracoviska
MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
Lekár
MUDr. Miroslav Čík
Lekár
MUDr. Ladislav Bisták
Lekár
Bc. Ľudovít Edmár
Rádiologický technik
Helena Nagyová
Rádiologický technik
Priska Ábrahámová
Recepčná
Mgr. Adriana Sisková
Asistentka konateľa

Ikony sú od Icons Land