Náš team

MUDr. Jana Šimková
odborný garant pracoviska - rádiológ
MUDr. Péter Bábel
vedúci lekár - rádiológ
MUDr. Miroslav Čík
lekár - rádiológ
MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
lekár - rádiológ
MUDr. Alexandra Uhrinová
lekár - rádiológ
Mgr. Adriana Sisková
Asistentka konateľa
Ľudovít Edmár
Rádiologický technik
Helena Nagyová
Rádiologický technik
Priska Ábrahámová
Recepčná

Ikony sú od Icons Land