Politika na využívanie súborov COOKIE

Prevádzkovateľom webovej stránky www.izd-mri.sk (ďalej len „webová stránka“) je spoločnosť IZD – MRI, s.r.o., IČO: 47 390 948 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Tieto zásady používania súborov cookie tvoria súčasť zásad ochrany súkromia sú navrhnuté tak, aby vás informovali o postupoch Prevádzkovateľa týkajúcich sa zhromažďovania údajov na vami navštívenej webovej stránke prostredníctvom súborov cookie alebo iných monitorovacích technológií.

i. Čo sú cookie

Cookie je malý textový súbor v protokole http (hypertext transfer protocol), ktorý server webovej stránky zašle webovému prehliadaču (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, atď.), a ten ho následne uloží v počítači užívateľa. V prípade ďalšej návštevy webovej stránky užívateľom sú súbory cookies zasielané webovému serveru prostredníctvom webového prehliadača. Uvedené slúži na rozlíšenie jednotlivých užívateľov a prispôsobenia webovej stránky pri jej opätovnej návšteve týmito užívateľmi.

V súvislosti s cookies uvádzame, že
Krátkodobé cookies – platia po dobu návštevy užívateľa a niekoľko minút po opustení webovej stránky. Pomáhajú základným funkcionalitám stránky (navigácia a pod.);
Dlhodobé cookies – platia niekoľko dní až mesiacov. Pomáhajú pri optimalizácii správania webovej stránky pri návrate užívateľa na webovú stránku;
Permanentné cookies – používajú sa pre dlhodobú identifikáciu jedinečného užívateľa v štatistikách návštevnosti;
Kľúčové (funkčné) cookies – sú nutné pre fungovanie webových stránky. Bez ich funkčnosti nepracujú správne niektoré vybrané komponenty webovej stránky ako aktívne prvky;
Analytické cookies – umožňujú sledovať a vyhodnocovať návštevnosť stránok a jednotlivých častí portálu webovej stránky. Podľa nich optimalizujeme a vylepšujeme webovú stránku pre lepší používateľský zážitok užívateľov.
Trackovacie a remarketingové cookies – pomáhajú optimalizovať obsah a ponuku pre užívateľov na webovej stránke a na webových stránkach tretích strán.
Konverzné cookies – sú používané k vyhodnocovaniu prípadnej reklamy.
Pri prevádzke našich webovej stránky používame aj analytické nástroje tretích strán (napr. Google Analytics).

ii. Prehľad pravidiel súhlasu s používaním súborov cookie

Právne predpisy Európskej únie vyžadujú od Prevádzkovateľa umiestňujúcemu prostredníctvom webových stránok cookies súbory do počítačov užívateľov nasledovnú povinnosť: Poskytnúť užívateľom jasné a úplné informácie o tom, ako sú cookie súbory na webových stránkach používané.

Podľa § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“ a teda na ukladanie alebo získavanie prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa potrebný súhlas dotknutého užívateľa udelený na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania, pričom za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Na splnenie týchto požiadaviek boli uskutočnené štyri kroky:
1) identifikovali sme súbory cookie a iné monitorovacie technológie poskytované prostredníctvom týchto stránok, účely, na ktoré slúžia a súvisiace informácie, ako ich platnosť (dobu uloženia v počítači užívateľa) a či ide o súbory cookie prvých alebo tretích strán;
2) na základe informácií z bodu 1)  sme zhodnotili rušivosť vplyvov týchto cookie súborov v oblasti používateľmi očakávanej ochrany súkromia;
3) poskytli sme „jasné a úplné“ informácie o cookie súboroch  s patričnou úrovňou poskytnutých informácií, podľa charakteru rušivosti každého jedného cookie súboru (pozrite panel nastavenia cookie súborov).
4) použili sme zodpovedajúci spôsob na získanie súhlasu s ukladaním cookie súborov s ohľadom na ich použitie a mieru rušivosti. Určité typy cookie súborov je možné kvalifikovať ako zákonné výnimky, a ak to tak je, súhlas pre ne sa nebude požadovať.

Zároveň uvádzame, že pri návšteve a prehliadaní webovej stránky automaticky zaznamenávame údaje o Vašej návšteve (napr. Vaša IP adresa; webová stránka, z ktorej ste nás navštívili; typ prehliadača, ktorý používate; súbory Cookies) na účely technickej správy, výskumu a vývoja webovej stránky.

iii. Spôsoby získania súhlasu používané na týchto stránkach

Európske štandardy na získanie súhlasu s používaním súborov cookie a podobných monitorovacích technológií (ako je sledovací pixel alebo webový skript) (ďalej „súbory cookie“) sa naďalej vyvíjajú a zatiaľ čo predchádzajúce spôsoby získania výslovného súhlasu (alebo spôsoby „prijatia“) predstavujú v tomto ohľade najsilnejšie zákonné riešenia, môžu narušiť skúsenosť užívateľa so stránkami a nepriaznivo ovplyvniť oprávnený zber údajov na webových stránkach.

Ako alternatívu predpokladaného súhlasu môžeme vyvodiť súhlas tam, kde (a)  súbory cookie povolí alebo (b) nezákaže. To užívateľom stránok umožní prijať alebo odmietnuť súbory cookie na používanej stránke. Príslušný spôsob získania súhlasu bude záležať na miere rušivosti súboru cookie s prihliadnutím na nasledujúce skutočnosti:
–       kto súbor cookie spravuje (napr. prvá alebo tretia strana),
–       aké údaje súbor cookie zbiera a na aké účely sa spracúvajú,
–       aké účely a funkcie súbor cookie napĺňa,
–       aké má trvanie,
–       povaha webovej stránky, ktorá súbor cookie spravuje.

Pre súbory cookie, ktoré vyžadujú súhlas, postupujeme s použitím troch úrovní:
– súbory cookie s nízkou úrovňou rušivosti: robíme rozšírené poskytovanie informácií v rámci zásad cookie súborov a poskytujeme jednoduchý spôsob na zakázanie cookie súborov a odvodzujeme súhlas, ak cookie používateľom stránky nie je odmietnutý,
– súbory cookie so strednou úrovňou rušivosti: postupujeme podľa rovnakéh postupu ako pre súbory cookie s nízkou úrovňou rušivosti a tiež robíme kontextové zverejňovanie o súboroch cookie použitých na príslušných miestach webu (napr. zverejňovanie súborov cookie okolo cielených reklám alebo inej funkčnosti stránky závisiacej od týchto súborov cookie),
– súbory cookie s vysokou úrovňou rušivosti: uskutočňujeme postup predchádzajúceho súhlasu (napr. použitie bannera/vyskakujúceho okna, ktorý vyžaduje súhlas užívateľa stránky s týmito súbormi cookie pred ich použitím).

Naznačený súhlas pre väčšinu súborov cookie: Súbory cookie používané týmito stránkami majú iba nízku až strednú úroveň rušivosti.
Predchádzajúci súhlas pre stránky zamerané na užívateľov s konkrétnymi zdravotnými ťažkosťami: Táto webová stránka je určená aj pre užívateľov s konkrétnymi zdravotnými ťažkosťami. Pretože údaje súvisiace so zdravím sú podľa právnych predpisov Európskej únie na ochranu osobných údajov pokladané za osobitné kategórie osobných údajov, považuje sa zhromažďovanie a spracúvanie týchto údajov prostredníctvom súborov cookie na týchto stránkach za rušivé. Z toho dôvodu sme prijali model predchádzajúceho súhlasu pre konkrétne súbory cookie používané týmito stránkami.
Pre viac informácií o súboroch cookie, ich vymazaní alebo zakázaní, je možné navštíviť webovú stránku: http://www.allaboutcookies.org.

Automatické ukladanie súborov cookies Vašim webovým prehliadačom si môžete zmeniť v jeho nastaveniach v súlade s príručkou resp. pomocníkom tohto webového prehliadača. V tejto súvislosti upozorňujeme, že vypnutie alebo deaktivácia ukladania súborov cookies môže mať za následok zníženie dostupnosti služieb poskytovaných prostredníctvom našej webovej stránky alebo niektoré časti našej webovej stránky nemusia pracovať správne.

iv. Odkazy na iné stránky

Táto stránka môže obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové stránky. Prosím, berte na vedomie, že súbory cookie/monitorovacie technológie iných webových stránok neriadime, nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť a tieto zásady používania súborov cookie sa na také iné webové stránky nevzťahujú.

v. Ako nás kontaktovať

Ak máte akúkoľvek otázku, poznámky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad používania cookie súborov alebo čo sa týka informácií o postupoch na týchto stránkach, prosím, kontaktujte nás:
IZD – MRI, s.r.o.
Hlavná 918/2, 924 00 Galanta
alebo e-mailom na adrese: recepcia @ izd-mri.sk

vi. Zmeny v týchto zásadách používania súborov cookie

Ak sa tieto zásady používania súborov cookie zmenia, bude ich aktualizácia zverejnená na týchto stránkach. Prosíme vás, aby ste pravidelne kontrolovali informáciu, kedy boli tieto zásady používania súborov cookie naposledy upravené. Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 7. 10. 2016.

vii. Súhlas

Využívaním webovej stránky a prehliadaním jej obsahu potvrdzujete, že ste porozumeli podmienkam jej používania a súhlasíte s ich dodržiavaním (ďalej aj ako „súhlas“). V prípade, ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, vo využívaní a prehliadaní webovej stránky nepokračujte. Súhlas s podmienkami používania webových stránok podlieha pravidelnej zmene alebo doplneniu, a to najmä z dôvodu potreby jeho aktualizácie. Preto odporúčame, aby ste znenie tohto súhlasu prezerali pravidelne.