Cenník výkonov – MR vyšetrení

Cenník výkonov – MR vyšetrení pre samoplatcov

platný od 1.4.2024

 • MR muskuloskeletálneho systému
 • MR v oblasti hlavy
 • MR chrbtice
 • Cena bez kontrastnej látky
 • 150 €
 • 220 €
 • 170 €

MR chrbtice:

 • jednej časti ( C, alebo Th, alebo LS úsek),
 • v prípade 2 a viac častí suma x2, suma x3

V prípade nutnosti podania k.l.sa cena vyšetrenia zvýši o 50 €

Druhy podávaných kontrastných látok:

 • Gadovist inj. sol.
 • ProHance inj. sol
 • Primovist inj. sol

Cenník služieb a výkonov zdravotnej starostlivosti neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

platný od 1.6.2023

 • kópia MR, CT, MMG, RTG obrazovej dokumentácie na CD nosiči
 • opis – kópia výsledku
 • Na požiadanie
 • 5 €
 • 3 €