Cenník výkonov – MR vyšetrení

Cenník výkonov – MR vyšetrení pre samoplatcov

platný od 1.6.2015

K vyšetreniu hradeného pacientom je potrebné priniesť si hotovosť, na pracovisku nie je možné platiť platobnou kartou.

 • MR muskuloskeletálneho systému
 • MR v oblasti hlavy
 • MR v oblasti krku
 • MR chrbtice
 • MR v oblasti hrudníka
 • MR v oblasti brucha
 • MR v oblasti MP
 • Perfúzia mozgu
 • Končatinová MR angiografia
 • MRCP
 • Konečná cena bez kontrastnej látky
 • 170 €
 • 220 €
 • 200 €
 • 200 €
 • 250 €
 • 250 €
 • 250 €
 • 300 €
 • 250 €
 • 200 €

MR chrbtice:

 • jednej časti ( C, alebo Th, alebo LS úsek),
 • v prípade 2 a viac častí suma x2, suma x3

V prípade podania k.l. je k cene vyšetrenia pripočítaná cena kontrastnej látky

 • v prípade špecifického vyšetrenia pečene s použitím
  Primovistu 1amp. = 10 ml= 144,80 €
 • podanie Gadovistu – v závislosti od množstva podanej k.l. (6,51 €/ml k.l.)

Cenník služieb a výkonov zdravotnej starostlivosti neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

platný od 1.6.2015

 • kópia MR obrazovej dokumentácie na CD nosiči
 • opis – 2. kópia výsledku
 • Konečná cena - služby na požiadanie
 • 3 €
 • 3 €