Kategória magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia – popis vyšetrenia

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou je diagnostická metóda, ktorá umožňuje diagnostikovať patologické zmeny v ľudskom tele. Na diagnostiku nie je nutné použiť operačný zákrok ani inú invazívnu metódu.
Základným prístrojovým vybavením nášho pracoviska je Magnetom Spectra 3T.