Informácie pre lekára

Ak je požiadavka na posúdenie dynamiky chorobného procesu, resp. diagnostické doriešenie nálezu vyšetrenia inej obrazovej modality – najmä CT,  je potrebné aby pacient doniesol so sebou aj predošlú obrazovú dokumentáciu (nepostačuje popis vyšetrenia).

Naše diagnostické centrum je kompletne digitalizované (bezfilmová prevádzka) s archiváciou dát vo formáte DICOM na našom PACS serveri.
V systéme PACS (z anglického Picture Archiving And Communication System – obrázkový archivačný a komunikačný systém) je možné spracovanie, prehliadanie a vyhodnocovanie obrázkov našej obrazovej dokumentácie ako aj dodaných vyšetrení z iného pracoviska.

Sme pripojení do siete T3C (www.tatramed.sk) čo umožňuje výmenu obrazovej dokumentácie s ostatnými nemocnicami a centrami, ktoré musia byť súčasťou siete T3C. Poskytujeme výdaj digitálnej obrazovej informácie v dátovom formáte DICOM napr. na CD, DVD

Konzultácia s našimi lekármi je možná telefonicky, alebo osobne po predošlom telefonickom dohovore.

Popisy vyšetrení, ktoré neboli realizované na našom pracovisku nevyhotovujeme.

Kontraindikácie k vyšetreniu sú detailne popísané v informácii o magnetickej rezonancii.

Žiadanka o vyšetrenie magnetickou rezonanciou – vypĺňa lekár.